Barres

 

 

Rondes

 

AlMgSi0,5 rond, extrudé (6 mètres)

6060 T66 3.3206 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 755-3

Notre assortiment

 

AlMgSi1 rond, extrudé (3 mètres)

6082 T6 3.2315 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 755-3

Notre assortiment

 

AlMgSi1 rond, coulé (3 mètres)

6082 3.2315

Notre assortiment

 

6026 rond, étiré/extrudé (3 mètres)

6026 T8/T6 EN 573-3 EN 754-1/2 / 755-1/2 EN 754-3 / 755-3

Notre assortiment

 

AlCuBiPb rond, étiré/extrudé (3 mètres)

2011 T8/T6 3.1655 EN 573-3 EN 754-1/2 / 755-1/2 EN 754-3 / 755-3

Notre assortiment

 

AlCuMgPb rond, coulé (3 mètres)

2007 3.1645

Notre assortiment

 

AlCuMg1 rond, étiré/extrudé (3 mètres)

2017 T3/T4 3.1325 EN 573-3 EN 754-1/2 / 755-1/2 EN 754-3 / 755-3

Notre assortiment

 

AlZnMgCu1,5 rond, extrudé (3 mètres)

7075 T6 3.4365 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 755-3

Notre assortiment

 

Carré

 

AlMgSi0,5 carré, extrudé (6 mètres) 

6060 T66 3.3206 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 755-4

Notre assortiment

 

AlMgSi1 carré, extrudé (3 mètres)

6082 T6 3.2315 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 755-4

Notre assortiment

 

AlCuBiPb carré, extrudé (3 mètres)

2011 T6 3.1655 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 755-4

Notre assortiment

 

Plat

 

AlMgSi0,5 plat, extrudé (6 mètres) 

6060 T66 3.3206 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 755-5

Notre assortiment

 

AlMgSi1 plat, extrudé (6 mètres)

6082 T6 3.2315 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 755-5

Notre assortiment

AlMgSi0,5 plat, extrudé, anodisé 15 microns (6 mètres)

6060 T66 3.3206 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 755-9

Notre assortiment

 

Hexagone

 

AlCuBiPb hexagone, étiré (3 mètres)

3.1655 EN 573-3 EN 755-1/2 EN 754-6

Notre assortiment